15.06.16

Γενικά για το εργαλείο: Ο τροχός της ζωής

Ο Τροχός της Ζωής ή αλλιώς The Wheel of Life είναι ένα εργαλείο Coaching ευρέως γνωστό. Μπορεί να αξιοποιηθεί από έναν coach σε ένα πρόγραμμα Coaching, αλλά και από τον κάθε άνθρωπο ως προσωπική αξιολόγηση.

Ο Τροχός της Ζωής αποτελείται από 8 τμήματα, 8 περιοχές της ζωής μας, ή και περισσότερες που όλες μαζί αντιπροσωπεύουν το σύνολο της ζωής μας.

Είναι ένα εργαλείο για να δούμε στο εδώ και τώρα την ισορροπία και την πληρότητα στη ζωή μας*, στους τομείς που για μας είναι σημαντικοί, να δούμε το σύνολο της ζωής μας τη δεδομένη στιγμή.

Μας βοηθάει να:

 • Αποσαφηνίσουμε τις προτεραιότητες της ζωής μας – Τι είναι για μας σημαντικό, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε τη ζωή μας, και να τοποθετήσουμε τους στόχους μας με τέτοιο τρόπο που να έχουμε ισορροπία και πληρότητα στη ζωή μας.
 • Επιλέξουμε την επιθυμητή κατάσταση ισορροπίας και πληρότητας για μας.

* Η ισορροπία στη ζωή μας είναι προσωπική και μοναδική για τον καθένα από εμάς και βέβαια συσχετίζεται και με τη περίοδο της ζωής μας που διανύουμε και τα δικά μας σημαντικά.

Οδηγίες συμπλήρωσης του εργαλείου: Ο Τροχός της Ζωής – The Wheel of Life

Πρώτο Βήμα: Αποφασίζουμε ποιες περιοχές της ζωής μας δημιουργούν για μας μια αίσθηση ισορροπίας και πληρότητας. Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κατηγορίες.

Προτεινόμενες κατηγορίες – περιοχές της ζωής μας που μπορούμε να διερευνήσουμε.

 • Οικογένεια / φίλοι (μπορεί να τοποθετηθούν σε μία κατηγορία ή σε δύο)
 • Σύντροφος
 • Καριέρα
 • Οικονομικά
 • Υγεία – φυσική κατάσταση, σωματική άσκηση, συναισθηματική υγεία, διατροφή,
 • Φυσικό περιβάλλον / σπίτι και εργασιακός χώρος
 • Διασκέδαση / ελεύθερος χρόνος
 • Προσωπική ανάπτυξη / μάθηση
 • Πνευματική αναζήτηση
 • Σχέση με την κοινωνία – προσφορά
 • Σκοπός ζωής
 • Άλλες περιοχές: ακεραιότητα, δημιουργικότητα, περιπέτεια

Δεύτερο βήμα: Αποφασίζουμε τι σημαίνει για μας επιτυχία σε κάθε μία από τις περιοχές που επιλέξαμε.

Τρίτο βήμα: Κατατάσσουμε το επίπεδο ικανοποίησης σε κάθε τομέα της ζωής μας αυτή τη δεδομένη στιγμή, σχεδιάζοντας μια γραμμή κατά μήκος κάθε τμήματος, και τοποθετώντας μια τιμή από το 1 (πολύ δυσαρεστημένος/η) έως το 10 (απόλυτα ικανοποιημένος/η).

Τέταρτο βήμα: Η νέα περίμετρος που θα σχηματιστεί αντιπροσωπεύει την ισορροπία και πληρότητα στη ζωή μας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Πέμπτο βήμα: Μερικές ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε πηγαίνοντας πιο βαθιά την κατανόησή μας για τον εαυτό μας και τους τομείς της ζωής μας που είναι σημαντικοί.

 • Πως νιώθω για τη ζωή μου βλέποντας το δικό μου διάγραμμα;
 • Υπήρχαν εκπλήξεις;
 • Σε ποιες περιοχές της ζωής μου επιλέγω να διαθέσω περισσότερο την ενέργειά μου, τον χρόνο μου και ποιος είναι ο λόγος;
 • Τι επιλέγω να αλλάξει; Πως θα κάνω τις απαραίτητες αλλαγές;
 • Ποιους εσωτερικούς πόρους θα αξιοποιήσω; (Δυνατά σημεία, ταλέντα)
 • Από ποιους / ποιον θα ζητήσω βοήθεια; Με ποιους θα συνεργαστώ;

Άλλες εφαρμογές του εργαλείου: Ο Τροχός της Ζωής

Το εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί για να διερευνήσουμε την τωρινή και επιθυμητή κατάσταση και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα για να:

 • Μετρήσουμε την πρόοδό μας σε ένα έργο ως άτομο ή ως ομάδα.
 • Προσδιορίσουμε σημαντικούς στόχους για μας, προτεραιότητες, ή ένα συγκεκριμένο στόχο.
 • Αναγνωρίσουμε και τοποθετήσουμε συγκεκριμένες δράσεις που χρειάζεται να κάνουμε στις πωλήσεις ή στο marketing.
 • Προσδιορίσουμε τα δυνατά σημεία μιας ομάδας και πως μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
 • Προσδιορίσουμε και να μετρήσουμε τους στόχους μιας ομάδας.
 • Εξετάσουμε την τωρινή και επιθυμητή κατάσταση σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που επιθυμούμε να έχουμε για την ηγεσία, την νέα μας προαγωγή, ή την αλλαγή καριέρας μας.
 • Διερευνήσουμε πιο βαθιά και ουσιαστικά:συγκεκριμένες περιοχές στη ζωή μας (πχ. την εργασία μας, τα οικονομικά μας, την προσωπική ανάπτυξη, τις σχέσεις μας με την οικογένεια και τους φίλους μας) ή τις περιοχές της ζωής μας που μας προκαλούν στρες ή χαρά ή τη συμπόνια που έχουμε για τον εαυτό μας.