Ο Τροχός της Ζωής – The Wheel of Life

15.06.16 Γενικά για το εργαλείο: Ο τροχός της ζωής Ο Τροχός της Ζωής ή αλλιώς The Wheel of Life είναι ένα εργαλείο Coaching ευρέως γνωστό. Μπορεί να αξιοποιηθεί από έναν coach σε ένα πρόγραμμα Coaching, αλλά και από τον κάθε άνθρωπο ως προσωπική αξιολόγηση. Ο Τροχός...